Дейност на млекопреработвателните предприятия в България
източник: МЗХ, Агростатистика
Провеждане на статистически изследвания за дейността на млекопреработвателните предприятия в България от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".

Файлове:

doc Letter 91-173_06.02.2018-Rakovoditeli Mlekoprerabotvateli 1,35 MB
Люпилните в България
източник: МЗХ, Агростатистика
Провеждане на статистически изследвания за дейността на люпилните в България от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".

Файлове:

doc Letter 91-178_06.02.2018-Rakovoditeli Lyupilni 1,35 MB
Дейност на кланниците в България
източник: МЗХ, Агростатистика
Провеждане на статистически изследвания за дейността на кланниците за производство на червено и бяло месо в България от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".

Файлове:

doc Letter91-174_06.02.2018-Rakovoditeli Klannizi 1,23 MB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ