Дейност на млекопреработвателните предприятия в България
източник: МЗХГ, Агростатистика
Провеждане на статистически изследвания за дейността на млекопреработвателните предприятия в България от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".

Файлове:

doc Letter_91-215-05.03.2019-MilkSurveys 932,44 KB
Люпилните в България
източник: МЗХГ, Агростатистика
Провеждане на статистически изследвания за дейността на люпилните в България от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".

Файлове:

doc Letter_91-217-05.03.2019-Hatcheries 669,47 KB
Дейност на кланниците в България
източник: МЗХГ, Агростатистика
Провеждане на статистически изследвания за дейността на кланниците за производство на червено и бяло месо в България от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".

Файлове:

doc Letter_91-218.06.03.2019_slaughterhouses2019_predpriyatia 603,86 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ