Дейност на предприятията в България, преработвали плодове и зеленчуци през 2018 година
източник: МЗХГ, Агростатистика
Провеждане на статистически изследвания за дейността на предприятията, преработвали плодове и зеленчуци през 2018 година от отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика".

Файлове:

doc LetterPrerabotvateli2018 264 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ