Земеделска заетост на територията на България по години
източник: Министерство на земеделието, отдел "Агростатистика", анкета "Заетост и използване на земята (БАНСИК)"
Земеделска заетост на територията на България по години - от 2000 до 2021

Файлове:

doc Land_cover_2000_2021 15.08 KB
Функционално използване на земята по години
източник: Министерство на земеделието, отдел "Агростатистика", анкета "Заетост и използване на земята (БАНСИК)"
Функционално използване на земята по години - от 2000 до 2021

Файлове:

doc Land_use_2000_2021 12.19 KB
Метаданни
източник: Министерство на земеделието, отдел "Агростатистика", анкета "Заетост и използване на земята (БАНСИК)"
Метаданни заетост и използването на територията на България /БАНСИК/

Файлове:

doc Metadata 493.04 KB
Метаданни
източник: Министерство на земеделието, отдел "Агростатистика", анкета "Заетост и използване на земята (БАНСИК)"
Методология на заетост и използването на територията на България /БАНСИК/

Файлове:

doc Methodology 858.07 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗм