Провеждане на изследване „Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.“ в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 8-ми март 2024 г.
източник: Министерство на земеделието и храните
Министерството на земеделието и храните(МЗХ) чрез отдел “Агростатистика” към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, като орган на статистиката, съвместно с областните дирекции „Земеделие” (ОДЗ), ще проведе статистическо изследване „Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.“ Изследването ще се проведе в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 8-ми март 2024 г. От 1-ви ноември до 3-ти декември 2023 г. данните ще се въвеждат онлайн самостоятелно от земеделските стопани чрез попълване на електронен статистически въпросник от включените в списъците за анкетиране земеделски стопанства, които разполагат с актуална електронна поща. За целта на респондентите ще бъдат изпратени електронни съобщения с парола за достъп до всички изследвания, в които участват.От 4-ти декември 2023 г. до 8-ми март 2024 г. данните за останалите земеделски стопанства от извадката се събират чрез анкетьори и се контролират от експертите по агростатистика от съответната ОДЗ. Изследването на интегрираната статистика за земеделските стопанства през 2023 г. се провежда в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1091. Подробните изисквания са разписани в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2286. Статистическите изследвания се провеждат в изпълнение на Регламент (ЕО) № 543/2009 относно статистиката за растениевъдните култури, Регламент (ЕО) №1165/2008 относно статистика на животновъдството и месото и на Националната статистическа програма за 2023 г.

Файлове:

doc Телефони на експертите по Агростатистика в ОДЗ-та 21.18 KB
Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г.
източник: Министерство на земеделието и храните
Министерството на земеделието и храните организира провеждането на статистически изследвания за производство и добиви от полски култури, от зеленчуци, от плодове, за производство на грозде и вино през 2023 година, както и изследване на броя на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2023 г. и на пчеларството в България през 2023 г. Изследванията ще се проведат в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. От 1-ви до 15-ти ноември 2023 г. данните ще се въвеждат онлайн самостоятелно от земеделските стопани чрез попълване на електронни статистически въпросници от включените в списъците за анкетиране земеделски стопанства, които разполагат с актуална електрона поща. От 15-ти ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. данните за останалите земеделски стопанства от съответната извадка се събират чрез експерти и служители от структурите на областните дирекции „Земеделие“. Повече информация за текущите анкети е представена в разделите Структура на земеделските стопанства, Растениевъдство и Животновъдство, в секциите за всяка анкета за 2023 г. на сайта за агростатистика Agrostat.bg. Ако имате необходимост от съдействие при попълване на данните или повече информация, може да се свържете с експерт по агростатистика от съответната ОДЗ. Информация за електронните пощи и телефони на експертите от ОДЗ може да получите също от Agrostat.bg. Изследването на интегрираната статистика за земеделските стопанства през 2023 г. се провежда в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1091. Подробните изисквания са разписани в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2286. Статистическите изследвания се провеждат в изпълнение на Регламент (ЕО) № 543/2009 относно статистиката за растениевъдните култури, Регламент (ЕО) №1165/2008 относно статистика на животновъдството и месото и на Националната статистическа програма за 2023 г.

Файлове:

doc Телефони на експертите по Агростатистика в ОДЗ-та 21.18 KB
Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през 2023 г. по дати
източник: Министерство на земеделието

Файлове:

doc Calendar_Dissemination_Agrostatistica_2023_date 14.93 KB
Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през 2023 г. по теми
източник: Министерство на земеделието

Файлове:

doc Calendar_Dissemination_Agrostatistica_2023_topic 15.04 KB
Кодекс на европейската статистическа практика
източник: Министерство на земеделието

Файлове:

doc Code_of_Practice_2017 585.75 KB
European statistics code of practice
източник: Ministry of Agriculture

Файлове:

doc Code-of-Practice_2017_EN 457.48 KB
Vineyard Structure Survey in 2020 - Final results
източник: Министерство на земеделието Source: Ministry of Agriculture

Файлове:

doc Publication_Vineyard _Structure_Survey_2020 2.85 MB
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година – предварителни резултати
източник: МЗХГ

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020_bg 1.5 MB
Census of agricultural holdings in 2020 – Preliminary results
източник: МЗХГ Source: MAFF

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020_en 1.34 MB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗм