ПОМОЩНА ТАБЛИЦА за изчисляване на животинските единици
източник: МЗХГ
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година

Файлове:

doc Census2020-CalcLSU 13.52 KB
Ръководство за въвеждане на данните в информационната система за агростатистика (ИСАС) във връзка с Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година
източник: МЗХГ
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година - Ръководство за въвеждане на данните в информационната система за агростатистика (ИСАС)

Файлове:

doc Census2020-RakovodstvoVavezhdaveDanni_31.08.2020 1.85 MB
doc Census2020-RakovodstvoVavezhdaveDanni_31.08.2020 1.29 MB
ИНСТРУКЦИЯ НА АНКЕТЬОРА - Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година
източник: МЗХГ
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година

Файлове:

doc Instruction_Census2020_21.07.2020 6.91 MB
ЕКСПЕРТИ по агростатистика в областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ), които отговарят за преброяване2020
източник: МЗХГ
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година

Файлове:

doc ActivitiesExpertsCensus2020_21.08.2020 239.09 KB
СТАТИСТИЧЕСКИ ВЪПРОСНИК - Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година-
източник: МЗХГ
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година

Файлове:

doc StatisticalQuestionnaireCensus2020 1.53 MB
Въпроси и отговори за преброяване 2020
източник: МЗХГ
Въпроси и отговори за преброяване 2020

Файлове:

doc SiteMAFF_Info Agricultural Census 2020_draft15.06.2020 26.32 KB
Програма за преброяването на земеделските стопанства през 2020 година
източник: МЗХГ
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година - Програма за преброяването на земеделските стопанства през 2020 година

Файлове:

doc 04_ProgrammeAgriculturalCensus2020 623.93 KB
Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година
източник: МЗХГ
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година - Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година

Файлове:

doc 03_ZakonCensus2020_DV_br.22_15.03.2019 173.62 KB
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година - Регламент (ЕС) 2018/1874
източник: МЗХГ
Регламент (ЕС) 2018/1874

Файлове:

doc 02_Regulation_2018_1874_bg 720.35 KB
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година - Регламент (ЕС) 2018/1091
източник: МЗХГ
Регламент (ЕС) 2018/1091

Файлове:

doc 01_Regulation_2018_1091_bg 532.32 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ