Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Ръководство за въвеждане на данните в ИСАС
източник: МЗХГ
Ръководство за въвеждане на данните в информационната система за агростатистика (ИСАС)

Файлове:

doc 13_PilotCensus2019-RakovodstvoVavezhdaveDanni 1 MB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Писмо до земеделските стопани за участието им в пробното преброяване на земеделските стопанства през 2019 година
източник: МЗХГ
Писмо до земеделските стопани за участието им в пробното преброяване на земеделските стопанства през 2019 година

Файлове:

doc 12_LetterZemedelskiStopaniPilotCensus2019_internet 377.41 KB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Въпросник филтър
източник: МЗХГ
Въпросник филтър (попълва се при определяне на стопанствата под прага, дублирани, временно неактивни и прекратени стопанства

Файлове:

doc 11_StatisticalQuestionnaire Filter_print+ 1 MB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Статистически въпросник
източник: МЗХГ
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година

Файлове:

doc 10_StatisticalQuestionnairePilotCensus2019_print 1.54 MB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Инструкция на анкетьора
източник: МЗХГ
Инструкция на анкетьора

Файлове:

doc 09_Instruction_PilotCensus2019_print_26.09.2019 3.54 MB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Информация за провеждане на пробното преброяване на земеделските стопанства през 2019 година
източник: МЗХГ
Информация за провеждане на пробното преброяване на земеделските стопанства през 2019 година

Файлове:

doc 08_InformationPilotCensus2019_provezhdane16.09.2019 186.32 KB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Телефони за контакт с експертите по агростатистика за провеждане на пробното преброяване на земеделските стопанства през 2019 година
източник: МЗХГ
Контакт с експертите по агростатистика в областните дирекции “Земеделие” (ОДЗ)

Файлове:

doc 07_Contact_ODZ_PilotCensus2019_site 228.09 KB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Заповед за пробното преброяване на земеделските стопанства през 2019 година
източник: МЗХГ
Заповед за пробното преброяване на земеделските стопанства през 2019 година

Файлове:

doc 06_ZapovedRD_09-832_20.08.2019_PilotCensus2019_NaseleniMesta_internet 296.66 KB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Информация за резултатите от проведения конкурс за избор на лого на преброяването на земеделските стопанства през 2020 година
източник: МЗХГ
Лого на преброяването на земеделските стопанства през 2020 година

Файлове:

doc 05_InformationLogoCensus2020 174.35 KB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Програма за преброяването на земеделските стопанства през 2019 година
източник: МЗХГ
Програма за преброяването на земеделските стопанства през 2019 година

Файлове:

doc 04_ProgrammeAgriculturalCensus2020 623.93 KB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година
източник: МЗХГ
Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година

Файлове:

doc 03_ZakonCensus2020_DV_br.22_15.03.2019 173.62 KB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Регламент (ЕС) 2018/1874
източник: МЗХГ
Регламент (ЕС) 2018/1874

Файлове:

doc 02_Regulation_2018_1874_bg 720.35 KB
Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година - Регламент (ЕС) 2018/1091
източник: МЗХГ
Регламент (ЕС) 2018/1091

Файлове:

doc 01_Regulation_2018_1091_bg 532.32 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ