Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година – предварителни резултати
източник: МЗХГ

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020_bg 1.5 MB
Census of agricultural holdings in 2020 – Preliminary results
източник: MZHG

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020_en 1.34 MB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ