Статистически анкети
източник: Министерство на земеделието
Уважаеми земеделски стопани, отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ на Министерството на земеделието, като орган на статистиката в областта на земеделието, стартира статистически изследвания съгласно Националната статистическа програма (ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.): Добиви от полски култури – реколта`2022; Производство на зеленчуци – реколта`2022; Производство на плодове – реколта`2022; Производство на грозде и вино – реколта`2022; Брой на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2022г.; Пчеларството в България през 2022 г. Повече информация за текущите анкети е представена в разделите Растениевъдство и Животновъдство, в секциите за всяка анкета за 2022 г. За различните наблюдения за анкетиране в извадките са включени около 30 000 стопанства. На стопанства с активен електронен адрес ще бъде изпратено съобщение за достъп до информационната система за агростатистика. Ако сте получили автоматично генерирано съобщение, ще очакваме да попълните електронния статистическия въпросник до 13 ноември 2022 г., след тази дата с Вас ще се свърже служител на съответната областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ), за да му предоставите изискваната статистическа информация. Ако имате необходимост от съдействие при попълване на данните или повече информация, може да се свържете с експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“.

Файлове:

doc 2022_Experts_Agrostat_ODZ 22.99 KB
Ръководство за въвеждане на данни - анкети ноември 2022 година
източник: Министерство на земеделието
Анкети ноември 2022 година

Файлове:

doc Instruction_November_2022 1.9 MB
Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през 2023 г. по дати
източник: Министерство на земеделието

Файлове:

doc Calendar_Dissemination_Agrostatistica_2023_date 14.93 KB
Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през 2023 г. по теми
източник: Министерство на земеделието

Файлове:

doc Calendar_Dissemination_Agrostatistica_2023_topic 15.04 KB
Кодекс на европейската статистическа практика
източник: Министерство на земеделието

Файлове:

doc Code_of_Practice_2017 585.75 KB
European statistics code of practice
източник: Ministry of Agriculture

Файлове:

doc Code-of-Practice_2017_EN 457.48 KB
Vineyard Structure Survey in 2020 - Final results
източник: Министерство на земеделието Source: Ministry of Agriculture

Файлове:

doc Publication_Vineyard _Structure_Survey_2020 2.85 MB
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година – предварителни резултати
източник: МЗХГ

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020_bg 1.5 MB
Census of agricultural holdings in 2020 – Preliminary results
източник: МЗХГ Source: MAFF

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020_en 1.34 MB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗм