Статистически анкети
източник: МЗХГ
Уважаеми земеделски стопани, отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ на Министерството на земеделието, храните и горите, като орган на статистиката в областта на земеделието, стартира статистически изследвания съгласно Националната статистическа програма (ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.): Добиви от полски култури – реколта`2021; Производство на зеленчуци – реколта`2021; Производство на плодове – реколта`2021; Производство на грозде и вино – реколта`2021; Брой на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2021г.; Пчеларството в България през 2021 г. Повече информация за текущите анкети е представена в разделите Растениевъдство и Животновъдство, в секциите за всяка анкета за 2021 г. За различните наблюдения за анкетиране в извадките са попаднали около 27 000 стопанства. За стопанства с активен електронен адрес ще бъде изпратено съобщение за достъп до информационната система за агростатистика. Ако сте получили автоматично генерирано съобщение ще очакваме да попълните електронния статистическия въпросник до 21 ноември 2021 г., след тази дата с Вас ще се свърже служител на съответната областна дирекция „Земеделие“, за да му предоставите изискваната статистическа информация. Ако имате необходимост от съдействие при попълване на данните или повече информация може да се свържете с експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ).

Файлове:

doc ExpertsAgrostatODZ 21.6 KB
Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година – предварителни резултати
източник: МЗХГ

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020_bg 1.5 MB
Census of agricultural holdings in 2020 – Preliminary results
източник: MZHG

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020_en 1.34 MB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ