НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА
източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика"
Националната статистическа програма за 2019 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Файлове:

doc National Statistical Programme 2019 1,06 MB
КАЛЕНДАР за разпространение на резултатите от статистическите изследвания, проведени от Министерството на земеделието, храните и горите, по дати
източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика"
КАЛЕНДАР за 2019 година за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

Файлове:

doc CalendarDisseminationAgrostatistica2019-date 54,41 KB
КАЛЕНДАР за разпространение на резултатите от статистическите изследвания, проведени от Министерството на земеделието, храните и горите, по теми
източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика"
КАЛЕНДАР за 2019 година за разпространение на резултатите от статистическите изследвания

Файлове:

doc CalendarDisseminationAgrostatistica2019-topic 54,39 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ