Преброяване на земеделските стопанства през 2020 година – предварителни резултати
източник: МЗХГ

Файлове:

doc Publication_preliminary_data_census_2020 1.5 MB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ